Alternate Text

درباره ما

شرکت پیشتاز فرتاک بهسازان ویرا، شرکت پیشگامی است که تحت پلتفرم سی آی سی پی دی در جهت بسترسازی برای سرمایه گذاری خارجی در صنایع روشنایی، در منطقه ویژه سیرجان راه اندازی شده است. هدف ما بومی سازی تولید محصولات روشنایی  و اشتغالزایی و شناسایی نیروهای مستعد ایران عزیز است.  شرکت پیشتاز فرتاک بهسازان ویرا از کلیه مراکز استان نماینده فعال می پذیرد.